Kan jag få plats på ett pass trots att det är fullbokat?

  • Om de som har bokat en ordinarie plats inte hämtar ut sin biljett/prickar av sig senast 10 minuter innan passet startar kommer den platsen att bli tillgänglig för alla att boka.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?