Vad menas med reservplats/väntelista?

  • Om passet du vill gå på är fullt kan du boka en reservplats. När någon avbokar sin plats hoppas du automatiskt upp ett steg på listan. Du har chans att få plats på passet fram tills två timmar innan det börjar.

    Du kan enkelt se om du fått plats på passet via vår app eller på hemsidan. Vill du gå på passet utan att ha fått en ordinarie plats kan du komma till klubben och försöka få en drop in-plats.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?