Varför har mitt rabatterade kort fått en prishöjning?

  • Har du ett studentkort har du ett rabatterat pris så länge du studerar. Visa upp Studentkort eller annat underlag som intygar att du studerar. Vi gör inga retroaktiva återbetalningar, se Avtalsvillkoren.  

    Har du företagsrabatt på ett autogirokort måste du årligen visa upp att du fortfarande arbetar på företaget för att behålla din rabatt. Vi gör inga retroaktiva återbetalningar.  

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?