Hur lång är bindningstiden?

  • När du tecknar ett Löpande abonnemang kan du välja om du vill ha ett bundet medlemskap i 12 månader eller ett obundet. Alla Löpande abonnemang har två månaders uppsägningstid.

    Om du tecknar ditt kort under en kampanj eller ett erbjudande så kan bindningstiden variera. Kolla upp hur ditt medlemsavtal ser ut genom att logga in på dina sidor på hemsidan.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?