Kan jag överlåta mitt medlemskort till någon annan?

  • En överlåtelse kan endast ske på löpande abonnemang där bindningstid kvarstår, överlåtelse kan endast ske en gång per abonnemang. Det innebär att den som tagit över ett abonnemang inte kan överlåta det i sin tur. 
    Det kostar 300 kr att överlåta sitt bundna abonnemang. Personen som tar över abonnemanget får även en kostnad på 100 kr för ett nytt medlemskort.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?