Hur betalar jag min faktura från en utländsk bank?

  • Du anger:

    BIC/IBAN: HANDSESS

    SE24 6000 0000 0002 5568 5998

    I meddelanderutan anger du fakturans OCR nummer

  • Fick du svar på din fråga?